HJEM    |    SØG    |       |       |   

Vidensdeling via DIME

Gennem vidensdeling bliver vi alle klogere

DIME hylder og søger aktivt at understøtte dette princip, hvorfor vi ikke kun opfordrer detektorbrugerne til at levere deres unikke viden i form af fundindberetninger, men også tilskynder, at forskere her på hjemmesiden offentliggør nye forskningsresultater vedrørende metaldetektorfundene. For at stimulere denne ”delingskultur” bliver alle med forskeradgang til databasen afkrævet et kort resumé af deres arbejde, når de publicerer forskning med afsæt i DIME. Disse resuméer vil i lighed med anden relevant forskning og henvisninger til andre forskningsarbejder løbende blive oplistet på denne side.

Litteratur: